Irene Boersema

Irene Boersema

Ruimte voor groei en ontwikkeling

Irene Boersema

De vraag hoe organisaties veranderen en mensen zich daarbinnen optimaal kunnen ontwikkelen, is wat mij boeit en motiveert in mijn werk. Ontwikkelen gaat over jezelf leren kennen door inzicht te krijgen in wie je bent in wisselwerking met je omgeving. Dit proces is dynamisch, complex, uitdagend en interessant.

Als corporate antropoloog, verandermanager en (team)coach help ik organisaties met hun veranderopgaven. Bijvoorbeeld als de rol van de afdeling verandert. Of als de samenwerking versterkt moet worden, omdat de flow uit het team is of de relaties verstoord zijn. Ik ontwerp en begeleid verandertrajecten, maak de organisatiecultuur inzichtelijk en adviseer het bestuur en management over veranderingen in de organisatie.

Aandacht voor de mens staat centraal in mijn aanpak. Dit betekent dat ik kijk ik naar de organisatie als sociaal systeem met zijn onderliggende patronen, dynamiek en interacties hierbinnen. Ik ga mee in de dagelijkse werkpraktijk van de medewerkers en het management. Daarmee vergaar ik informatie en win ik vertrouwen bij zowel de medewerkers als de toplagen van een organisatie. De menskant meenemen in een veranderaanpak is immers cruciaal om als organisatie optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van digitale technologieën.

Ik neem in mijn opdrachten de ervaringen mee die ik in de afgelopen 15 jaar heb opgedaan bij verschillende opdrachtgevers: van rijksoverheid, provincies en gemeenten tot woningcorporaties en financiële en culturele instellingen.Als ik niet werk, ben ik graag buiten en in beweging. Ik houd van back to basic: kamperen in de natuur met ons gezin en klimmen en klauteren in onbekende natuurgebieden.

Menu