Realiseren van kennisplatform Kennisoverzien.nl

Kennis over leven en omgaan met een visuele beperking

In Nederland leven meer dan 300.0000 mensen met een visuele beperking. Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging zetten zich voor deze doelgroep in door het bieden van begeleiding en advies en door het doen van onderzoek en het delen van kennis. Op het gebied van kennisdeling zijn deze organisaties een samenwerking aangegaan onder de naam Kennis Over Zien. Een belangrijk doel van deze samenwerking is het realiseren van het gezamenlijke kennisplatform Kennisoverzien.nl.

Realiseren van een kennisplatform

Kennisoverzien.nl wordt dé digitale vindplaats waar alle kennis te vinden is over het leven en omgaan met een visuele beperking. Kennis die nu nog versnipperd is over verschillende online en offline kanalen van de aangesloten organisaties. Maar hoe ontwikkel je een platform dat kennis uit vijf organisaties ontsluit en dat voor alle gebruikers toegevoegde waarde biedt? En welk technologisch fundament is er nodig om de eisen en wensen van nu en van de toekomst te ondersteunen?

Met deze vragen kwamen de organisaties bij New Nodes. Maarten Kuiper en Femke van Oorschot hebben geholpen bij het in kaart brengen van de eisen en wensen voor dit platform, het afwegen van opties voor de realisatie en het maken van een gedragen keuze voor de realisatie.

Van een gedeeld beeld tot een gedragen keuze voor de aanpak

Nog voordat je kijkt naar hoe je zo’n kennisplatform kunt bouwen, is het belangrijk om een gedeeld beeld te vormen over de gebruikers en het doel van het platform en hoe het voor de bezoeker en beheerders werkt. Op basis van gesprekken met betrokkenen van de aangesloten organisaties ontwikkelden Maarten en Femke een globaal ontwerp. Daarmee hebben we niet alleen vastgesteld wat het platform moet doen, maar hebben alle betrokken medewerkers hierover ook een gedeeld beeld over ontwikkeld.

Femke over het opstellen van het globaal ontwerp:

“Zeker wanneer je te maken hebt met een samenwerking van verschillende organisaties is het hebben van een gedeeld beeld belangrijk. De interviews leverden ons belangrijke inzichten op over waar de beelden al overeen kwamen en waar er nog verschillen waren. We hebben op basis van de gesprekken en onze eigen kennis en ervaring een voorstel gedaan en dit vervolgens getoetst en aangescherpt in een sessie met alle betrokkenen. Met als resultaat een gedragen globaal ontwerp dat de functionele en technische wensen en eisen van het platform beschrijft.”

Van vele opties naar een passend platform

Een volgende stap in het proces was het onderzoeken van de opties voor de platformkeuze. Op welke manieren kun je het kennisplatform realiseren? Door gebruik te maken van standaardsoftware, door aan te sluiten op bestaande kennisplatforms of door zelf een platform te (laten) ontwikkelen. Door voor alle opties vergelijkbare informatie te verzamelen, zorgden we ervoor dat we deze opties op een objectieve manier met elkaar konden vergelijken. Om zo tot een gezamenlijke keuze te komen.

Maarten over de aanpak van het vergelijken van de opties en het maken van een keuze:

“Er bestonden bij verschillende betrokkenen verschillende ideeën en voorkeuren over welke optie het beste zou passen. Door van alle opties in beeld te brengen wat dit zou betekenen voor de functionaliteit, de kosten, de inzet vanuit de betrokken organisaties en de toekomstbestendigheid konden we de opties op objectieve wijze vergelijken en lukte het de partijen vrij snel om tot een gedragen keuze te komen.”

De realisatie van het kennisplatform

Door een gedeeld beeld te creëren in het globaal ontwerp, het definiëren van de wensen en eisen voor het platform en het in kaart brengen van mogelijke opties waren de partners in staat om een keuze te maken over hoe zij het Kennisplatform ”Kennis over zien” willen realiseren. Deze keuze is een belangrijke eerste stap op weg naar de livegang!

Elske van der Pol, programmamanager van het Consortium Visueel over de inzet van New Nodes:

“Samenwerken met New Nodes heeft ons opgeleverd dat we stapsgewijs tot een goed onderbouwde keuze en richting zijn gekomen voor het te ontwikkelen kennisplatform. De pragmatische aanpak van New Nodes was heel passend bij wat we nodig hadden in deze fase; niet té analytisch en strategisch maar toch een begrijpelijke gestructureerde aanpak met flexibiliteit. Femke en Maarten hielpen bij het samenbrengen van de wereld van ICT en onze praktische dagelijkse werkelijkheid door concreet te maken wat voor ons nog soms onbekende terreinen waren. Meerwaarde was ook dat niet alleen de technische aspecten aan bod kwamen, maar dat juist ook de kant van het samenwerken, het samen leren en ontwikkelen de juiste aandacht kregen.”

Meer weten over samenwerken aan de realisatie van een kennisplatform? Neem contact op met Maarten of Femke.

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Femke van Oorschot

Femke van Oorschot

Meer lezen

Menu