Digitalisering is van én voor iedereen

Tips voor de bestuurder, ICT-manager en business manager

Tien jaar geleden was een veelgehoorde klacht onder ICT-managers dat ICT als onderwerp nauwelijks op de agenda stond van directie en bestuur. Hoe anders is dat nu. Er zijn nog weinig bestuurders te vinden die niet het belang inzien van digitalisering en die niet geloven dat technologie van strategisch belang is. Niet voor niets wordt bij steeds meer vacatures in raden van bestuur en toezicht gevraagd om specifieke kennis en ervaring op het gebied van digitalisering.

De aandacht voor digitalisering aan de bestuurstafel is enorm toegenomen. Goed nieuws voor de samenwerking van de ICT-manager met zijn of haar bestuur zou je zeggen. Helaas is die conclusie voor veel organisaties te kort door de bocht. Want aandacht voor digitalisering op bestuursniveau is één ding, maar een goede strategische dialoog op directie en bestuursniveau vraagt meer dan dat.

Een paar tips voor bestuurders, ICT-managers en business managers voor een volwassen dialoog over digitalisering.

Tips voor de bestuurder

Digitalisering raakt de hele organisatie. Als bestuurder heb je dan ook een belangrijke rol in het uitdragen van de impact van digitalisering en de gevolgen hiervan voor de organisatie. Om dit verhaal goed uit te kunnen dragen is het allereerst van belang om een visie van de organisatie op digitalisering te ontwikkelen. Hoe helpt technologie ons met het realiseren van onze strategische ambities? Op welke manier biedt digitalisering kansen en waar is het een bedreiging? Wat is het gedeelde beeld over de inzet van technologie in onze organisatie?

De aandacht voor digitalisering aan de bestuurstafel is enorm toegenomen.”

Deze vragen zul je allereerst zelf moeten beantwoorden voordat je op de zeepkist gaat staan. Zorg er daarom voor dat er op het niveau van bestuur en directie een goed gesprek plaatsvindt over deze vragen en dat de uitkomsten van dat gesprek op een bondige en heldere manier gecommuniceerd kunnen worden naar de rest van de organisatie. Vraag je ICT-manager en een business manager om deze strategische dialoog samen met jou te organiseren en voor te bereiden. Het stellen van de vraag is de eerste stap op weg naar het antwoord.

Tips voor de ICT-manager

Als ICT-manager kun je je op veel verschillende manieren verhouden tot digitalisering. Vind je strategievorming vooral een taak van je bestuur en vind je dat je eigen rol vooral is om technologie te implementeren en onderhouden? Dat kan een prima keuze zijn, maar zorg dat je met je collega’s een gedeeld beeld hebt over jouw rol in de digitaliseringsopgave. En als je er zo over denkt: wat zou er gebeuren als je wel meedenkt over de strategie?

Wat zou er gebeuren als je wel meedenkt over de strategie?”

De digitaliseringsopgave is voor ICT-managers in veel organisaties een kans om zichzelf en hun afdeling steviger te positioneren dan de ondersteunende dienst die het vaak is of is geweest. Stel je bestuurder voor om samen een congres of conferentie te bezoeken over digitalisering. Zo’n gedeelde ervaring kan het begin zijn van een goed gesprek met je bestuurder over digitalisering en mogelijk van een nieuwe rol voor jou en jouw afdeling.

Tips voor de business manager

Tot een paar jaar geleden kon je zeggen dat technologie een verantwoordelijkheid was van je collega’s van de afdeling ICT. Jij bent verantwoordelijk voor het primaire proces en daar heb je je handen vol aan.

Helaas red je het in de huidige tijd met deze opstelling niet meer. Om je primaire proces optimaal te laten verlopen ben je afhankelijk van de afdeling ICT en een veelheid aan externe leveranciers. Alleen al ervoor zorgen dat deze partijen tijdig leveren wat jij nodig hebt, is een belangrijk onderdeel van je werk geworden. Daarnaast melden zich regelmatig nieuwe startende bedrijven met interessante digitale producten. Het beoordelen hiervan kost tijd en vraagt kennis en kunde op het gebied van digitalisering.

Of je het nu wilt of niet: digitalisering is een belangrijk onderdeel geworden van je werk.”

En dat geldt ook voor de mensen in jouw afdeling. Hebben zij de digitale vaardigheden die nodig zijn in hun werk? Selecteer je daarop bij het werven en aannemen van nieuwe medewerkers? Of je het nu wilt of niet: digitalisering is een belangrijk onderdeel geworden van je werk. Vraag je collega ICT-manager of er opleidingen zijn op het gebied van digitalisering die hij of zij kan aanbevelen. Je steekt er zelf wat van op en je hebt er met je collega ICT-manager een nieuw gespreksonderwerp bij.

Digitalisering is van iedereen

Digitalisering is van iedereen en daarmee ook een verantwoordelijkheid voor iedereen. Wacht niet op het initiatief van anderen, maar kijk hoe je vanuit je eigen rol bij kunt dragen.

Verder praten over dit onderwerp? Laat het mij weten!

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Dit artikel verscheen eerder in ons New Nodes magazine

In dit magazine nemen we je mee in de vraagstukken van deze tijd, maak je kennis met enkele frisse denkers en doeners uit ons netwerk en lees je hoe zij ons helpen van waarde te zijn voor onze opdrachtgevers. Lees hem hier direct!

Meer lezen

Menu