Ruim 16.000 laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Tijdens de lockdown van aflopen voorjaar werden scholen, docenten, leerlingen en ouders gedwongen om heel snel te schakelen naar les op afstand. Dat was voor iedereen wennen. Een groep leerlingen had vervelend genoeg geen laptop of tablet en hun gezin en school hadden de middelen niet om die te kopen. Voor die groep was les op afstand daardoor extra lastig. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde daarom in twee subsidierondes geld beschikbaar voor het kopen van devices voor deze groep leerlingen. Onderwijscoöperatie SIVON kreeg de opdracht om deze spoedoperatie uit te voeren en vroeg ons daarbij te helpen.

In dit project kochten we met de beschikbare subsidie van € 6,3 miljoen zoveel mogelijk laptops en tablets in. En zorgden we ervoor dat deze terecht kwamen bij de leerlingen die deze het hardst nodig hadden. In twee opvolgende spoedaanbestedingen werden ruim 15.000 devices ingekocht. Nog eens ruim 1.000 gebruikte devices kwamen beschikbaar door een samenwerking met het initiatief #allemaaldigitaal.

Gedurende het hele traject werkten we intensief samen met vertegenwoordigers van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en het Ministerie van OCW. Als projectleider trok Maarten Kuiper dit spoedtraject. Marleen Nuijten en Femke van Oorschot ondersteunden als projectsecretarissen het project in verschillende fasen.

Wil je meer weten over hoe we met advies en interim-management jouw organisatie kunnen helpen zich aan te passen aan een situatie waarin digitalisering een hoofdrol speelt? Neem gerust contact met ons op.

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Projectleider Maarten Kuiper over dit project:

“Het was een hele bijzondere ervaring om in zo’n korte tijd met een team van betrokken professionals te werken aan deze actuele en noodzakelijke opgave. We hadden continu de leerlingen voor ogen die maar beperkt les op afstand konden volgen, zolang ze nog geen device hadden. Het belangrijke doel, de intensieve samenwerking met meerdere organisaties, de politieke aandacht voor het project en de tijdsdruk maakten dit een project om niet snel te vergeten. We zijn trots op het mooie resultaat en de bijdrage die we daaraan hebben mogen leveren.”

Berichtgeving over het project:

Meer lezen

Menu