Vervolg: datagedreven onderzoek in het onderwijs

De kansen die datagedreven werken biedt, worden steeds duidelijker. Ook in het onderwijs wordt veel data verzameld; door de instellingen zelf en door partijen als DUO, SBB en CBS. Deze data biedt een zee aan mogelijkheden om studenten nog beter te begeleiden bij hun opleiding. Negen mbo-instellingen hebben in samenwerking met DUO geëxperimenteerd met datagedreven onderzoek naar studiesucces. New Nodes heeft samen met Hutspot deze nieuwe reeks pilots begeleid en we nemen je graag mee in de opgedane inzichten, de werkwijze en de beoogde borging in de sector.

Fase 2 van…

In 2019 hebben vijf mbo-instellingen samen met DUO hun eerste praktische stappen gezet rondom datagedreven onderzoek naar studiesucces. De opbrengst smaakte naar meer en er is gekozen om de groep instellingen te vergroten en zo de krachten te verenigen.

In deze tweede fase zijn negen instellingen aan de slag gegaan met twee nieuwe onderzoeksvragen: 1) welk effect heeft toelatingsrecht gehad op studiesucces in het eerste jaar en 2) welke kenmerken dragen bij aan een verhoogde (of verlaagde) kans op studiesucces voor niveau 2 studenten?

De resultaten van deze fase

De pilots hebben voor de instellingen bevestigd dat datagedreven werken de docent en de beleidsmakers kan helpen in hun dagelijks werk. Soms door nieuwe inzichten te bieden, maar ook door bestaande verwachtingen te toetsen en te onderbouwen.

Wat zijn de belangrijkste inzichten die we hebben opgedaan in deze pilots?

1. Instellingsoverstijgend onderzoeken scherpt de geest en het onderzoek
Door meerdere instellingen en perspectieven te betrekken kunnen we elkaar versterken. Het onderzoek wordt interessanter en het helpt elkaar scherp en kritisch te houden.

2. Waarde creëren voor het onderwijsteam
Uiteindelijk draait het om de waarde die we kunnen brengen bij het onderwijsteam. In het onderwijs ontstaat de behoefte en dat leidt tot een vraag die het onderzoeken waard is. Door ook de resultaten beschikbaar te maken op het niveau van het onderwijsteam ontstaan inzichten die de student in zijn leerloopbaan kunnen helpen.

3. Transparantie van het onderzoek is essentieel. Maak een analyseplan
Naast het formuleren van de onderzoeksvraag is het aan de voorkant van het proces goed om te beschrijven welke onderzoeksmethodes worden toegepast. Het helpt als de deelnemers vooraf weten wat ze kunnen verwachten van de nog uit te voeren analyse. In het plan wordt duidelijk welke populatie onderzocht wordt. Hoe de analyse aangepakt wordt: beschrijvend, verklarend of wordt er een model gebouwd. Welke technieken gebruikt worden. Welke conclusies kunnen volgen en welke niet? En waarom? En tot slot: hoe gaat de analyse leiden tot een antwoord? Het is belangrijk dat het analyseplan goed leesbaar is, ook voor mensen zonder statistische kennis of onderzoekservaring.

4. Laat je verrassen en blijf nieuwsgierig
Datagedreven onderzoek vraagt om een nieuwsgierige en open mindset. Nieuwe methodes kunnen leiden tot nieuwe vragen en inzichten. Dus wees kritisch naar jezelf en de aanpak, maar laat je ook verrassen door de uitkomsten uit de data-analyse.

5. Samenwerken op afstand blijkt succesvol, maar soms is live beter
Net als vele projecten hebben ook wij anders moeten werken door COVID-19. De onderzoeksgroepen waren genoodzaakt om de samenwerking vanaf maart op afstand te doen. Datagedreven onderzoek leent zich goed voor digitaal samenwerken, maar vraagt een goede voorbereiding en een helder gedeeld beeld over het uit te voeren werk. Digitaal werkt goed. Toch is het bespreken van complexe inhoud (data-analyse methoden, uitkomsten tabellen/cijfers, interpreteren van uitkomsten) met een groep mensen fysiek bij elkaar eenvoudiger dan digitaal op afstand.

6. Een voorspelmodel is nooit af
Een voorspelmodel is een weergave van de werkelijkheid. De werkelijkheid verandert steeds, het model moet daarom mee veranderen. De populatie van de studenten kan veranderen. Nieuwe data kan beschikbaar worden en nieuwe patronen kunnen worden ontdekt. Zo verandert het voorspelmodel steeds mee met de actualiteit. Houd hier rekening mee als je datagedreven onderzoek wilt omarmen: een model ontwikkelt met de jaren, net als het onderwijs ontwikkelt.

Hoe gaan we verder?

Dit was fase 2, maar we zijn er nog niet. De instellingen die meegedaan hebben met het datagedreven onderzoek willen graag verder. Het Programma ‘Doorpakken op Digitalisering’ is een goede plek om onze inzichten en resultaten na de zomer een plek te geven. Samen met SaMBO-ICT zullen we na de zomer kijken hoe we datagedreven onderzoek in het mbo samen een stap verder kunnen brengen.

Kijk voor alle publicaties op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl

Geïnteresseerd in hoe jouw organisatie datagedreven kan werken? Neem gerust contact met me op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.

Willem-Jan Swiebel

Meer lezen

Menu