New Nodes helpt T-Mobile bij de lancering van 5G

T-Mobile en de gemeente Den Haag werken samen om Den Haag in 2020 als eerste stad van Nederland te voorzien van een volledig dekkend 5G netwerk. Ter voorbereiding op de komst van 5G heeft T-Mobile, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, drie 5G onderzoek locaties geopend. New Nodes helpt T-Mobile bij het inrichten en aansturen van deze locaties.

In de onderzoek locaties benutten we de kracht van open en toegankelijke innovatieprocessen. Samen met studenten, hogescholen, universiteiten, start-ups, het Futurelab van T-Mobile en ervaren bedrijven gaan we op zoek naar waardevolle toepassingen die gebruik maken van de mogelijkheden die 5G biedt. In de verschillende labs draait het om wat digitale innovatie kan bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van economie, gezondheid, veiligheid, mobiliteit en voeding. Hiermee bereiden we ons met elkaar voor op de stad van de toekomst: een slimme en levendige, maar ook leefbare stad die verbindt en optimaal gebruik maakt van innovaties. Het creëren van waarde door te innoveren met digitale technologie en de kracht van samenwerken staan bij dit project centraal. En dat past helemaal bij onze visie.

Samen werken aan een aantal concrete ambities

De Gemeente Den Haag en T-Mobile willen vooroplopen en werken daarom samen om een aantal zaken te bereiken:

 • Versterken van het innovatieklimaat en de economische ontwikkeling van Den Haag;
 • Stimuleren van innovatie door partijen in het netwerk (studenten, start-ups, MKB, grote ondernemingen, hogescholen, universiteiten en de overheid) te verbinden en er actief mee samen te werken;
 • Ontwikkelen van concrete slimme oplossingen en deze waar mogelijk toepasbaar maken voor de openbare ruimte.

New Nodes levert toegevoegde waarde door haar kennis van innovatie toe te passen

New Nodes heeft ervaring met het ontwikkelen en coördineren van innovatieomgevingen. Voor dit project zijn wij verantwoordelijk voor:

 • Definiëren van strategische thema’s die de basis vormen voor de ontwikkeling van concrete vraagstukken en innovaties;
 • Ontwikkelen en implementeren van een eenduidige manier van werken, zodat er synergie ontstaat tussen de verschillende experimenteer-omgevingen;
 • Ontwikkelen van klantgerichte, kort cyclische innovatievaardigheden waarmee kansen en ideeën worden vertaald naar concrete, uitvoerbare experimenten;
 • Ontwerpen en uitvoeren van de experimenten om aannames over klantwaarde en maatschappelijke toegevoegde waarde te valideren;
 • Betrekken van de juiste externe innovatiepartners in het realiseren van de experimenten;
 • Adviseren over de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen;
 • Adviseren over de positionering van T-Mobile;
 • Creëren van bewustwording ten aanzien van de toegevoegde waarde van en mogelijkheden met 5G;
 • Afstemmen met interne en externe belanghebbenden en stimuleren dat er draagvlak en enthousiasme ontstaat voor de gekozen aanpak.

We gaan met veel plezier en energie aan de slag met deze uitdaging! Wordt vervolgd…

Wil je meer weten over hoe we met onze aanpak jouw organisatie klaar kunnen maken voor de toekomst? Neem gerust contact met ons op.

Marleen Nuijten

Marleen Nuijten

Meer lezen

Menu