Datagedreven onderzoek in het onderwijs

Er is enorm veel data beschikbaar over de leerloopbaan van mensen. Die data wordt verzameld door onderwijsinstellingen, maar ook door partijen als DUO, SBB, gemeenten en het CBS. De inzichten daaruit kunnen op diverse manieren worden benut, bijvoorbeeld om studenten betere begeleiding te kunnen bieden. In een bijzondere samenwerking met een vijftal MBO-instellingen, DUO en organisatieadviesbureau Hutspot verkenden wij de mogelijkheden van datagedreven onderzoek om te komen tot meer studiesucces.

Naar een gezamenlijke werkwijze middels pilots

In 2018 zijn we van start gegaan met de eerste pilot. De vraag welke factoren van positieve invloed zijn op de doorstroom van mbo naar hbo stond hierin centraal. De instellingen waar wij de samenwerking mee aangingen, hadden zelf beperkte kennis van en ervaring met datagedreven onderzoek. In de eerste pilot hebben we met elkaar verkend wat nodig is, welke stappen te doorlopen, waar rekening mee te houden. Dit heeft geleid tot een eerste opzet voor een generieke werkwijze. Daarin is ook privacywetgeving meegenomen.

Hierna waren de onderwijsinstellingen voldoende bekend geraakt met het onderwerp van datagedreven onderzoek om er binnen de eigen organisatie zelf mee aan de slag te gaan. In deze fase hebben we de instellingen begeleid met het formuleren van een goede onderzoeksvraag, te bedenken wat ze nodig hebben en in het komen tot bruikbare, heldere resultaten.

DUO hebben we ondersteund in de interpretatie en analyse van data, zodat het bruikbare en relevante informatie oplevert. Voorbeelden van vragen die in deze pilots aan bod kwamen, zijn welke factoren een rol spelen in studievertraging die leerlingen oplopen, en of een voorspelmodel de kans op een financiële achterstand kan voorspellen. Meer informatie over de resultaten van deze pilots lees je hier.

Deze individuele pilots hebben bijgedragen aan het vermogen van de instellingen om zelfstandig datagedreven onderzoek uit te voeren. Ook hebben de ervaringen uit deze pilots geleid tot aanscherping van de eerder opgestelde en openbaar beschikbare generieke werkwijze.

Willem-Jan over deze opdracht

“Er wordt veel geschreven en geroepen over de kracht en de waarde van data, maar hoe zet je het als onderwijsinstelling nou in de praktijk in? Hoe breng je in kaart welke data je (nodig) hebt, welke vragen je wilt en kunt beantwoorden en welke stappen je daarvoor zet? In een serie van zes pilots hebben we een goede eerste stap gezet met vooruitstrevende instellingen om niet alleen de eerste resultaten te verkrijgen, maar ook samen te werken aan een goede herbruikbare aanpak voor het mbo-veld. Het heeft mij geleerd dat er veel kan met data, maar dat het verzamelen, analyseren en interpreteren door de instellingen zelf nog een behoorlijke uitdaging is. Door met elkaar de eerste stap te zetten en daarbij de instellingen te begeleiden vanuit kennis, expertise en ervaring komt datagedreven onderzoek een stap dichterbij.”

Geïnteresseerd in hoe jouw organisatie datagedreven kan werken? Neem gerust contact met me op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.

Willem-Jan Swiebel

Motivatie van deelnemende instellingen

Edwin van der Weit, Business Analytics Specialist bij Noorderpoort:

“Het project biedt ons een mooie kans om samen met DUO en andere enthousiaste scholen te onderzoeken wat mogelijk is op het gebied van data science. We willen experimenteren en leren van elkaars ervaringen. Dat betekent ook dat we niet direct het verschil voor de student verwachten te maken, maar we zetten wel stappen in die richting. De uitkomsten bieden ons weer vervolgvragen om op door te gaan!”

Elisabeth Leenstra, medewerker marketing & communicatie bij ROC Friese Poort:

“De vraag is heel bewust breed opgepakt met één kartrekker en diverse disciplines in de wagen. De combinatie van mensen uit onderwijs, marketing, informatiemanagement en studentenadministratie levert enthousiasme op en spin-off naar de rest van de organisatie.”

Meer informatie over het project en de resultaten vind je op: datagedrevenonderzoekmbo.nl.

Meer lezen

Menu